При ферментация Gallo Tanin B TDS Tanin Gallique а l'alcool TDS FlavaColor BV TDS За структуриране BV Coeur De Chene TDS FlavaTann BV Structure TDS FlavaTann BV Dist TDS FlavaTann BV Skin TDS FlavaTann BV Seed TDS При отлежаване FlavaTann B TDS FlavaTann R TDS FlavaTann BV ST TDS FlavaTann BV Querc TDS FlavaTann BV Superior TDS FlavaTann BV Elegance TDS FlavaTann BV T TDS Танини за винопроизводство Танините отново се възродиха в  лозаро-винарския сектор през  последните десетилетия. Голяма част  от винопроизводителите преоткриха  енологичните ползи от тези продукти и  тяхното положително влияние върху  качеството на виното. Те имат различен  произход и свойства в зависимост от  вида вино и дозировката. През  последните няколко години, Би Ви  Технолоджис ООД разви собствена  гама от танини, подходящи за всеки  етап от винопроизводството.  Разработките са в резултат на  дългогодишна работа с водещи в тази  област фирми производители от  Франция и Италия.     България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com