България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com В днешни дни, ние се разширяваме и на на международните пазари,  благодарение на опита на Tripexcork в корковата индустрия от 1965 г.    Нашата основна цел е да подобрим добавената стойност към нашите клиенти.  Произвеждаме и предлагаме всички видове натурални коркови тапи, като към  портфолиото сме включили винтови капачки, капсули и синтетични тапи!