"Съвремена технология за производство на вина от сорта  RIESLING" pdf “Теория и практика на микрооксиженацията” pdf   "Съвременен подход на използване на дъбова дървесина при  винифициране на бяло и червено грозде" pdf   “Оптимално взаимодействие дрожди/бактерии - необходимо  условие за успешна ЯМФ” pdf  “Ефект на танините по време на стареене на виното” pdf