Глобални решения  Global Solutions for the Beverage Industry България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com Би Ви Технолоджис ООД  ......................................................... Фирма Би Ви Технолоджис ООД,   със седалище в София, България, е на българския пазар  повече от 6 години. За този период от време фирмата се утвърди като надежден партньор  на специалистите от сферата на хранителновкусовата промишленост. Основната причина  за този успех ръководството на фирмата вижда в правилно избраната стратегия: детайлно  познаване на технологичния процес на производството, задълбочено проучване на пазара  в България,създаване на нови продукти в зависимост от нуждите на клентите,  съобразяване с промените, настъпили с навлизането на чужди капитали в българските  фирми производители и готовност за квалифицирана помощ при решаване на текущи  производствени проблеми или провеждане на реконструкция и модернизация на  основните активни фондове. Би Ви Технолоджис ООД е в търговски контакт с редица  водещи световни фирми, производители на репроматериали и машини за  хранителновкусовата промишленост и разполага с широка гама от техните производни. С  годините фирмата успя да изгради стройна система на продажби на територията на  България. Традиция и иновации Коректност и качество