Филтрационно оборудване Шихтови филтри Филтър преси Кизелгурови филтри Вакуум филтри Модулни филтри Трап филтри Мембранни филтри Тангенциални филтри Инсталации за обратна осмоза България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com