В областта на филтрацията нашата фирма успя  да развие собствена линия продукти - шихти за  филтрация “BV Carlvin” и модули "BV Carldisc".  Продуктите се произвеждат от водеща в областта  на филтрацията фирма във Великобритания. Би  Ви Технолоджис ООД поддържа необходимите  количества на склад,  за да доставя в кратки  срокове на своите клиенти качеството, което  помага за производството на висококачествени  български продукти. Свещите за филтрация "Bv Steril" и "BV Clear" са  с изключетелни качества и дълъг живот, като  всяка се доставя след проведен тест за  интегритет в заводите производители в Тайван и  Великобритания.  България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com