Продукти за стабилизация и бистрене  Често се казва, че "хората пият пиво с очите си", което означава, че много важен  фактор за консуматора е визуалното възприятие на напитката. Консуматорът  приема за качествено, това пиво, което е визуално примамлив продукт месеци след  производството му. Колкото по-дълъг е този период от време толкова потребителя  възприема пивото за по-качествено. Този срок се определя от колоидалната  стабилност на пивото. То губи бистротата си преди всичко от образуването на  комплекси от протеини и полифеноли. С други думи колоидалната нестабилност на  пивото се дължи на връзки между полипептиди и полифеноли. Тази комбинация  води до образуване на видима утайка. За стабилизация и бистрене на Вашето пиво,  ние и нашите партньори от САЩ и Германия, можем да предложим следните групи  продукти:  Продукти за стабилизация: Ксерогели; Хидратирани ксерогели; хидрогели и  продукти за стабилизация в съдове; PVPP и комбинация между PVPP и ксерогел.  Продукти за бистрене: силициев хидрозол за третиране на готова бира; силициев  хидрозол за третиране на пивна мъст.  България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com